+38540863260 direktor@zoki-pal.hr

Proizvodi

1. EURO PALETE

• svijetla (jednom korištena)
• tamna (više puta korištena)

2. DRVENI OKVIRI (NASTAVCI) ZA PALETE

• dimenzija 800 x 1200
• dimenzija 1200 x 1000
• dimenzija 600 x 800

3. JEDNOKRATNE PALETE 800 x 1200

4. PALETE 1200 X 1000

5. IZRADA

• paleta raznih dimenzija
• drvenih kutija, sanduka
• ostale drvene ambalaže, prema potrebi i zahtjevu kupca

Ovlašteni smo za popravak EUR/UIC

paleta za 2022. godinu