+38540863260 direktor@zoki-pal.hr

Impressum

ZOKI PAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju
ZOKI PAL d.o.o.

Sjedište: HR-40318 TURČIŠĆE, Turčišće 167

Provedba upisa: Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-15/1884-2 od 2. lipnja 2015. godine, redni broj upisa 1, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070132216

Temeljni kapital: 2.654,46 euro

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR1223400091110726837

OIB (VAT ID): HR 67122480784

EUID: HRSR.070132216

Uprava: Zoran Lisjak, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno